АКСОН ГРУП

Група от търговски компании, осъществяваща дейността си на територията на България, Румъния и Македония.

повече

АКСОН БЪЛГАРИЯ

Водеща търговска, маркетингова и логистична компания, покриваща изцяло територията на РБългария.

повече

ДИСТРИБУЦИЯ

Дистрибуцията е основна дейност за компанията. В това направление работи екип от повече от 100 служители, които са създали отношения на уважение, лоялност и професионализъм с над 12 000 клиента. Ежедневните операции се осъществяват от осемте регионални подразделения на компанията разпределени в пет дистрибуционни направления.

повече

ЛОГИСТИКА

Логистична структура състояща се от общо 25 000 кв.м. складова площ, работеща с най-съвременна ERP система

повече