Структура

Аксон България ООД е организация, която непрекъснато се обновява и разраства. В структурите на компанията работят над 450 души, чиято основна цел е задоволяването на нарастващите нужди и изисквания на потребителите чрез непрекъснато обновяване на продуктовата гама, развитие на дистрибуционната мрежа и контрол върху качеството на операциите на всички нива.