Аксон Груп

Специализирани фирми в дистрибуцията, логистиката и маркетинга на бързооборотни продукти, работещи на територията на България, Румъния и Мaкедония. 

 

Групата от компании осъществява следните дейности:

 

Аксон България

Специализирана компания в дистрибуцията, маркетинга и логистиката на бързооборотни стоки

Аксонас Румъния

Дистрибуционна и маркетингова компания

Аксон Македония

Дистрибуционна и маркетингова компания

Експорт

Продажби и маркетинг на продукти под собствени търговски марки извън територията на компаниите от групата

SEVEN SECONDS

Верига магазини за бельо и аксесоари (http://www.sevenseconds.bg/)

CASABLANCA

Производство на продукти за поддържане на обувки и кожени изделия (http://www.casablanca.bg/)

Аксон Китай

Координация на производството на продукти под собствена търговска марка JIP и XL в Китай


 


 

 

БЪЛГАРИЯ

 

Аксон България ООД е основана през 1992 г. и в момента е една от водещите дитрибуционни компании за бързооборотни продукти в България. Централният й офис е в София, където е разположен и основният логистичен център. Фирмата има 7 регионални офиса и самостоятелно покрива напълно територията на страната. От България се осъществява контролът над операциите на останалите търговски компании от групата.

 

Аксон България ООД
ул. Георги Караславов 14а
1360 София
тел.: +359 2 8191000
факс: +359 2 8682153
e-mail: info.center@axxon-bg.com  
http://www.axxon.bg  

   

 

МАКЕДОНИЯ

 

Аксон Македония е създадена през 1994 година. Централният й офис се намира в Скопие, откъдето се извършват доставките до всички големи регионални центрове. Компанията има изградена собствена мрежа за разпространение на управляваните продукти, но същевреммено работи в тясна връзка и с водещи локални поддистрибутори за по-добро покритие на определени търговски канали.

 

 

Akson Trejding Starvin dooel
Ul. Bapcor br. 6 /1 - 3
1000 Skopje
Tel: + 389 2 3122205
Fax: + 389 2 3122205
e-mail: logistic@axxon.com.mk  

   

 

РУМЪНИЯ

 

Аксонас Форум Румъния е създадена през 1993 година. Към настоящия момент офисът на фирмата е в Букурещ, откъдето се извършват контролът и координацията на търговските операции, както и на дистрибуционните параметри, постигнати от специалните партньори на компанията.

 

 

 

 

AXONAS Forum S.R.L
Bulevardul Unirii Nr. 6, Bloc 8 C, Scara 1, Etaj 2, Apartament 6
sector 4, Bucuresti, Romania
Tel. + 40 21 3350995
Fax. + 40 21 3350994
e-mail: office@axonas.ro