Кариери

РЕЦЕПЦИОНИСТ
Ref No: rec
Кандидатствай

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ :

• Приема входящите обаждания и ги пренасочва (много от обажданията са на английски език);
• Води регистър на входящата официална кореспонденция на дружеството;
• Приема и изпраща куриерски пратки, като осведомява своевременно съответните служители;
• Посреща посетителите в сградата, като спазва установения в Правилника на дружеството пропускателен режим;
• Отговаря за точното получаване на канцеларските материали и разпределянето им;

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше или средно образование;
• Mного добро ниво на владеене на английски език;
• Компютърна грамотност - Microsoft Office;
• Опит в използването на телефонни централи, факс апарат, ксерокс;
• Комуникативност, организираност, лоялност;


ФИРМАТА ПРЕДЛАГА :

- Добро възнаграждение;
- Трудов договор;
- Отлична работна среда и условия на труд;

МЕСТОРАБОТА:

Гр.София, р-н Люлин, Северна индустриална зона, ул.Г.Караславов 14 А
Фирмата осигурява служебен транспорт сутрин и вечер от метростанция Люлин и метростанция Сливница до Административната сграда и обратно.