Кариери

СЧЕТОВОДИТЕЛ
Ref No:

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- Осчетоводява първичните счетоводни документи
- Текущо отразяване на стопанските операции
- Изготвяне на счетоводни справки
- Следене, засичане и актуализиране на разчети с контрагенти
- Изготвяне на справки декларации по ЗДДС,VIES,Интрастат
- Онлайн банкиране

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше или средно икономическо образование
- Опит на подобна позиция - предимство
- Работа с офис пакет (Word, Excel)
- Работа със счетоводен софтуер
- Познаване на счетоводното и данъчно законодателство
- Oтговорност, инициативност, аналитично мислене


Фирмата предлага :

- Tрудов договор
- Отлична работна среда и условия на труд
- Работа в млад екип

Месторабота:

гр.София,р-н Люлин,Северна индустриална зона,ул.Г.Караславов 14 А
Фирмата осигурява служебен транспорт сутрин и вечер от метростанция Люлин и метростанция Сливница
до Административната сграда и обратно