CASABLANCA

Традиционното с модерното в ценностите на бранда…
Създаден през 1999г., брандът CASABLANCA бързо се превръща в синоним на качество, стил и визия, а оценката на потребителите по цял свят издига марката в ЕКСПЕРТ в грижата за обувки и кожени изделия.

Непрекъснат стремеж да бъдем по-добри…
Висококачествените продукти, които предлагаме на пазара в над 20 държави са резултат от съвременно модерно производство, съчетано с провеждането на интензивна изследователска дейност в нашата лaборатория. Основната ни задача е непрекъснатият стремеж да подобряваме съществуващите продукти и да разработваме нови, които предлагат ефективни решения и сигурни резултати. Производственият процес е в пълно съответствие с изискванията на международните стандарти.

За повече информация посетете продуктовия сайт www.casablanca.bg