DUREX

Durex има над 90 години опит в производството на презервативи и спокойно можем да кажем, че всеки отделен продукт е създаден на базата на проверен и многократно тестван процес. В Durex постоянно работим върху нови изследователски проекти, които да подобрят нашите продукти или да установят новите тенденции в сексуалното поведение и да доведат до създаването на цели нови продуктови групи. Благодарение на тези усилия сме натрупали безценно количество информация, която редовно се обсъжда със здравните власти, медицински центрове, учени, академии и други институции работещи в сферата на сексуалното здраве.

Така че… това сме ние – най-добрите процеси, създаващи най-добрите продукти, с помощта на най-умните идеи!
Може би, по тази причина милиони хора по целия свят се доверяват на Durex всеки ден!