EVENT АНТИБАКТЕРИАЛНИ КЪРПИ EXTRA SOFT XL размер

  • Антибактериални кърпи с биоцидна съставка – Хлорхрксидин 0,3%
  • с Алкохол 20 g/100g (20% в маса / 25% в обем)
  • Формула, която осигурява дълготрайна защита
  • XL размер на кърпата – (15‘) 230х120 mm; (60‘) 190х155 mm
  • Стабилизирано рН 5,5

    15 броя