Контакти

свържете се с нас

Централен Офис
София

ул. „Георги Караславов“ №14а
кв. „Обеля“, Индустриална зона
1360 София
тел. (+359 2) 81 91 000
факс (+359 2) 86 82 153
моб: (+359 899) 123 200
e-mail: info.center@axxon-bg.com

Логистичен Център
София

ул. „Георги Караславов“, №7
кв. „Обеля“, Индустриална зона
1387 София
тел. (+359 2) 92 51 432
факс (+359 2) 92 51 432
 
 

Офиси на АКСОН България АД в страната

Регионален офис - Благоевград*


Промишлена зона кв. Еленово – 2
Благоевград
тел. (+359 73) 880 133
факс (+359 73) 880 033
моб: (+359 899) 123 152
e-mail: blagoevgrad@axxon-bg.com
Как да стигна

Регионален офис - Бургас*


бул. „Янко Комитов“ №20, Бизнес център „Север“
Бургас
тел. (+359 56) 815 552
факс (+359 56) 815 552
моб: (+359 899) 123 110
e-mail: burgas@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Варна*

ПЗ „Планова“
бул. „3-ти Март“, КООП Търговия
Варна
тел. (+359 52) 730 409
факс (+359 52) 730 409
моб: (+359 899) 123 094
e-mail: varna@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Плевен*


Индустриална зона
УПИ LI – кв. 608
Плевен
тел. (+359 64) 801 203
факс (+359 64) 800 516
моб: (+359 899) 123 126
e-mail: pleven@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Пловдив


бул. „Мария Луиза“, №72
Пловдив
тел. (+359 32) 600 530
факс (+359 32) 600 531
моб: (+359 899) 123 079
e-mail: plovdiv@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Русе


бул. „Христо Ботев“ №1
Русе
тел. (+359 82) 844 792
факс (+359 82) 844 791
моб: (+359 899) 123 139
e-mail: ruse@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Хасково*


Западна Индуструална Зона
Бул. Никола Радев
Хасково
тел. (+359 38) 661 005
факс (+359 38) 661 005
моб: (+359 899) 123 165
e-mail: haskovo@axxon-bg.com
Как да стигна

Централен офис - София


ул. „Георги Караславов“ №14а
кв. „Обеля“, Индустриална зона
1360 София
тел. (+359 2) 81 91 000
факс (+359 2) 86 82 153
моб: (+359 899) 123 200
e-mail: info.center@axxon-bg.com

Как да стигна