Логистика

Капацитет, покритие, технологично обезпечение

 

Служителите от Дирекция Логистика на Аксон България АД осигуряват надеждност и сигурност на операциите през целия логистичен процес – от приемането и обработката на стоките, през складирането и съхранението им, до осъществяването на доставката им към крайните места за продажба.

Дългогодишният опит в областта на логистичното управление на бързообротни продукти позволява на дружеството да предложи услугата, от която партньорите и клиентите й се нуждаят, вземайки предвид индивидуалните особености на каналите за дистрибуция и спецификата по организацията на доставките на продукти към тях.

Основа за качеството на цялата търговска дейност на Аксон България АД са внедрените и въведени в действие международни стандарти към Системата за управление по ISO9001 и ISO22000, които са разработени в съответствие с най-добрите международни практики и тенденции в търговията на едро с бързообротни стоки.

Инфраструктура и складови площи

Административната и складова база на Аксон България АД достига 27 000 кв.м. площ, от които административна сграда, Централен логистичен център в гр. София и 7 регионални административно-складови бази в страната.

Централният логистичен център на дружеството се намира в гр. София, ул. Георги Караславов №14А, в промишлена зона Обеля и е разположен на площ от  14 000 кв.м. с капацитет от 12 000 палето места.

Дейността по управление на Логистичния център се подпомага и управлява от съвременна система за управление на складово стопанство (WMS), която обхваща всички процеси по заприхождаване, движение, складиране и изход на продуктите, с които търгува дружеството.

Регионален офис - Благоевград


кв. „Под грамада“, шосе 13 Благоевград
тел. (+359 73) 880 133
факс (+359 73) 880 033
моб: (+359 899) 123 152
e-mail: blagoevgrad@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Бургас


бул. „Янко Комитов“ №20, Бизнес център „Север“
Бургас
тел. (+359 56) 815 552
факс (+359 56) 815 552
моб: (+359 899) 123 110
e-mail: burgas@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Варна

ПЗ „Планова“
бул. „3-ти Март“, КООП Търговия
Варна
тел. (+359 52) 730 409
факс (+359 52) 730 409
моб: (+359 899) 123 094
e-mail: varna@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Плевен


Индустриална зона
УПИ LI – кв. 608
Плевен
тел. (+359 64) 801 203
факс (+359 64) 800 516
моб: (+359 899) 123 126
e-mail: pleven@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Пловдив


бул. „Мария Луиза“, №72
Пловдив
тел. (+359 32) 600 530
факс (+359 32) 600 531
моб: (+359 899) 123 079
e-mail: plovdiv@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Русе


бул. „Христо Ботев“ №1
Русе
тел. (+359 82) 844 792
факс (+359 82) 844 791
моб: (+359 899) 123 139
e-mail: ruse@axxon-bg.com

Как да стигна

Регионален офис - Хасково


Западна Индуструална Зона
Болярско Шосе
Хасково
тел. (+359 38) 661 005
факс (+359 38) 661 005
моб: (+359 899) 123 165
e-mail: haskovo@axxon-bg.com

Как да стигна

Централен офис - София


ул. „Георги Караславов“ №14а
кв. „Обеля“, Индустриална зона
1360 София
тел. (+359 2) 81 91 000
факс (+359 2) 86 82 153
моб: (+359 899) 123 200
e-mail: info.center@axxon-bg.com

Как да стигна

Логистично териториално покритие

Логистично териториално покритие

Регионалните складови бази в областните градове – Пловдив, Бургас, Варна, Хасково, Благоевград, Русе и Плевен подпомагат и осигуряват навременната и непрекъсната доставка на търгуваните от дружеството продукти на своите клиенти от всички населени места.

Всяка регионална складова база на дружеството разполага с приблизително 1000 кв.м. площ, като условията на съхранение и управление на стоките отговарят на най-модерните практики за термично управление, влажност, пожарна безопасност, хигиена и контрол на достъпа.

ERP система за управление

В компанията е интегрирана съвременна ERP система, която осигурява предимството всички административни структури на дружеството в гр. София и страната да работят в една обща информационна среда и в реално време. Наличието й предоставя изключителна възможност за прилагане на ефективни методи за управление на всички процесите, свързани с дейността на фирмата като производство, фактуриране, заприхождаване, финансово управление и счетоводство. Компанията непрекъснато оптимизира и автоматизира работните си и управленски процеси изцяло в съответствие с най-модерните IT технологии, налични на световния пазар.

Снимка за "ERP система за управление"
Кариери Аксон

Товарни транспортни средства

За да осигури качествена организация за навременна доставка на продуктите до клиентите си, Аксон България АД разполага с повече от 40 собствени товарни транспортни средства. Чрез тях ежедневно се изпълняват доставки до много точки на продажба в цялата страна. Доставките се осъществяват по предварително съгласувани графици, като по този начин се стремим да осигурим максимална удовлетвореност на всички изисквания на клиентите на дружеството –  определени дата и час за доставка и място за прием на заявените от клиентите стоки.