Маркетинг

Аксон България АД развива търговските марки, с които работи посредством интегриран маркетингов подход. Голяма част от търговските марки, с които дружеството работи принадлежат на пазарни лидери в своя продуктов сегмент. Всяко стратегическо и тактическо действие се базира на непрекъснатия стремеж за разширяване на пазарните дялове на предлаганите продукти. Ежедневно многоброен екип от маркетингови специалисти работят в тясно сътрудничество с търговските партньори на Аксон България АД, като стриктно се прилагат съвместно разработените общи и конкретни маркетингови и търговски стратегии за всеки един от продуктите, дистрибутирани от дружеството.

Пазарни проучвания

Подходът при всеки продукт от съответната търговска марка, към която принадлежи, се определя от събраната и постоянно актуализирана пазарната информация, с която Аксон България АД разполага и обновява. Всекидневно се следят пазарни тенденции, ценови нива, и маркетингови и търговски активности на продукти от конкурентни марки. Ползват се всеобхватни качествени и количествени проучвания, които служат за определяне на стратегическите и тактически бизнес решения.

Интегрирани маркетингови кампании

Аксон България АД подкрепя продуктите от търговските марки, с които работи, като разработва стратегически дизайн за комплексни маркетингови дейности, включващи търговски промоции, промоции за крайни клиенти, мотивационни програми, многоканални рекламни кампании с ATL и BTL активности. Екип от мърчандайзъри се грижи за правилното позициониране на предлаганите продукти на пазара по всеки дистрибуционен канал, използван от дружеството.

Непрекъснат мониторинг на резултатите от търсенето и предлагането на продукти

Маркетинговите специалисти на компанията следят представянето и търсенето на всеки продукт от предлаганите търговски марки и реагират незабавно при необходимост от предприемане и прилагане на коригиращи мерки, целящи популяризиране на съответния продукт и повишаване на неговото търсене от крайните клиенти.

Непрекъснат мониторинг на резултатите и моментална реакция

Маркетинговите специалисти на компанията следят в реално време представянето на брандовете и реагират при необходимост от корекции и допълнения.