Глобус ДЕН и НОЩ

● Текст на български език.

● Двойно картографско изображение.

● Светещ, отговарящ на изискванията за безопасност.

● Енергоспестяваща халогенна крушка.

● Кабел 150 см.

● Неосветен: политическа карта.

● Осветен: нощното небе, като съзвездията са очертани и надписани с техните латински научни наименования.

● 25 см диаметър / Височина 33 см.

Код: 1512
Категория: